Vinařské oblasti Španělska

Španělsko hraje na trhu vín velmi důležitou úlohu, s 961 000 ha vinic je největším vinařskou zemí v Evropě. Za ním je Francie s 797 000 ha a na třetím místě Itálie s 719 000 ha (data k roku 2020, OIV - International Organisation of Vine and Wine).
 

DOP vs IGP

Ve Španělsku naleznete 97 DOP a 42 IGP. Wow. pěkné číslo, ale co to znamená? DOP (Denominación de origen protegida) můžeme přeložit jako ochrané označení původu. Aby víno bylo zařazeno do této kategorie musí splňovat několik podmínek, ať již je to specifická oblast, kde roste vinná réva, kvalita révy nebo další charakteristiky vína, které jsou typické pro danou oblast.
 
DOP se dále dělí na:
  • DOCa (Denominación de Origen Calificada), někdy také naleznete katalánský název DOQ. Je nejvyšší klasifikace pro španělské regiony, v tuto chvíli do ní spadají dva regiony, a to Priorat a Rioja.
  • DO (Denominación de Origen) jsou prestižní vína pocházející ze specifické oblasti s regulovanou produkcí. Ve Španělsku je nyní 68 DO. Přičemž každá oblast má svoje logo, stejně jako u DOCa, které najdete vždy na lahvy.
  • VP (Vino de pago), pago můžeme přeložit jako vinice. Jsou vína vysoké kvality pochazející z určitého vinařství. Ve Španělsku se jich nachází 19. Přičemž označení VP vzniklo docela nedávno, v roce 2003.
  • VC (Vino de Calidad con indicación geográfica) kategorie, která se používá pro vína, jenž plně nesplňují přísné standardy kategorie DO, ale jsou nad standardy kategorie IGP. Těch je 7.
 

Spolu s DOP existuje ještě kategorie IGP – indicación geográfica protegida. Také nazývána Vino de la Tierra - VT, tierra znamená země. Je to víno, které má specifické vlastnosti daného regionu, kde je pěstováno, musí být kvalitní, ale nemá tak přísné regulace jako DO. IGP nebo VT se ve Španělsku nachází 42.